9 Nisan 2015 Perşembe

İletişim Bilgileri

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres:Strazburg Cad. No:41/7  Sıhhıye/ANKARA

Tel     :0312 2306400

GSM  :0505 2614620

Email:arifayturk@hotmail.com

Email adresimize gönderdiğiniz sorularınıza en kısa sürede
cevap verilmektedir. 

3 Nisan 2015 Cuma

ÖZGEÇMİŞ

1972 yılında Karaman'da doğdum. Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi, Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita-Kadastro Bölümü ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 

1990 ila 2008 yılları arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadastro Teknisyeni, Harita-Kadastro Teknikeri ve Hukuk Müşaviri unvanlarıyla toplam 17 yıl görev yaptım.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalıştığım dönemde Başbakanlıkta oluşturulan Tapu ve Kadastro Hizmetleri Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Bürokrasinin ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması 2, Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik adlı çalışma, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığınca 2004 yılı Aralık ayında basılarak yayınlanmıştır.

Aynı dönemde  başta Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu olmak üzere Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Emlak Müşavirliği Kanunu, Lisanslı Harita Mühendislik Büroları Hakkında Kanun ve benzeri pek çok kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hazırlama çalışmalarında aktif görev yaptım.

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) Proje Yönetim Ofisinde, ARIP ve 4734 sayılı İhale Kanunu kapsamında ihale edilen sayısal kadastral harita yapım ihalelerinde görev aldım.

Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde  Ayni Haklar dersi  öğretmenliği, Gazi Üniversitesi Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulunda Borçlar Hukuku dersi öğretmenliği ile , Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarında, aday memurlara yönelik temel ve hazırlayıcı eğitim kurslarında ve  görevde yükselme eğitimlerinde; Anayasa Hukuku, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Teşkilatı, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku dersleri öğretmenliği görevlerinde bulundum. 

Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Mezunları Derneği Denetim Kurulu üyeliği (2002-2004) ve  Tapu ve Kadastro Vakfı (TAKAV) Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterliği. (2007-2009) görevlerini yürüttüm.

2008 yılında Devlet Memurluğu görevimden istifa ederek Serbest Avukat olarak çalışmaya başladım.

Halen, kurucusu olduğum AYTÜRK HUKUK BÜROSUNDA Serbest Avukat olarak çalışmaya devam etmekteyim.